Փոքր ՀԷԿ-երի բազմաշահառու խորհուրդը քննարկեց փոքր հիդրոէներգետիկայի բնապահպանական հիմնախնդիրների լուծման միջոցառումների ծրագիրը

Փոքր ՀԷԿ-երի բազմաշահառու խորհուրդը քննարկեց փոքր հիդրոէներգետիկայի բնապահպանական հիմնախնդիրների լուծման միջոցառումների ծրագիրը

ԷկոԼուր

Փոքր ՀԷԿ-երի բազմաշահառու խորհուրդը քննարկեց Հայաստանի Հանրապետության հիդրոէներգետիկայի զարգացման հայեցակարգից բխող փոքր հիդրոէներգետիկայի բնապահպանական հիմնախնդիրների լուծման միջոցառումների ծրագիրը և ներկայացրեց իր առաջարկությունները:
Ծրագիրը մշակվել է «Աջակցություն նոր բարեփոխումներին փոքր ՀԷԿ-երի բնագավառում ՔՀԿ-կառավարություն երկխոսության միջոցով» ծրագրի Փորձագիտական խմբի կողմից:

Ծրագիրը ներկայացվել է ՀՀ բնապահպանության նախարարության և էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություններ դեռ 2017թ-ի փետրվարին: Այս ընթացքում առաջարկված միջոցառումների մի մասը ընդգրկված են օրենսդրական և ենթաօրենսդրական նախագծերում, որոնք ներկայումս գտնվում են քննարկման փուլում: Ծրագրում ներկայացված է միջոցառումների ցանկ, որը վերաբերվում է.

• «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքում փափոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի մշակմանը

• «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի մշակմանը

• «ՀՀ ջրային օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի մշակմանը

• «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի հունիսի 30-ի N927 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման փոփոխությանը

• «ՓՀԷԿ-երի էկոլոգիական անձնագրերի ձևը և տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակմանը

• ՀՀ կառավարության 2013 թվականի մարտի 7-ի N 519 –Ն որոշման լրամշակմանը

• «ՓՀԷԿ-երի ձկնանցարաններին և այլ ձկնապաշտպան կառուցվածքներին, պատվարներին, կայանային հանգույցներին, խողովակաշարերին և այլ հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներին ներկայացվող տեխնիկական պահանջների սահմանում» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակմանը

• «Գետի ծանրաբեռնվածության աստիճանի որոշման մեթոդիկա» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակմանը

• ջրաչափական դիտակետերի սարքավորումների արդիականացմանը:

Նյութը պատրաստվել է «Աջակցություն նոր բարեփոխումներին փոքր ՀԷԿ-երի բնագավառում ՔՀԿ-կառավարություն երկխոսության միջոցով» ծրագրի շրջանակներում` ՄԱԶԾ-ԳԷՀ Փոքր դրամաշնորհների ծրագրի աջակցությամբ:

14:25 Մայիս 15, 2017


էկոԱհազանգ

Թեժ կետեր


Մարզեր


Բաժանորդագրում

Subscribe to receive our latest news